HEM

Omväxlande och vacker natur, myrmark, gammelskog och det mytomspunna Björnberget, stigar delvis upptrampade redan för 100-200 år sedan samt ett pärlband av små insjöar och fina rastplatser – ungefär så kunde man sammanfatta Petsmo Vandringsled.

Du kan välja att vandra sträckor mellan allt från 0,6 km till 12,5 km – allt beroende på hur du väljer din rutt. Leden har två olika startplatser och väljer du att gå hela leden passerar du alla fyra grillplatserna – var och en unik på sitt sätt – men alla med en fantastisk utsikt.

Läs mer om leden här

Ledens karta hittar du här

Projektets slutrapport kan du läsa här

OBS! Notera färdriktningen (Se pilar på kartan). Leden är endast märkt i EN riktning!

Mer om vandringsleden

Petsmo Vandringsled har byggts och färdigställts i form av ett Leader-finansierat projekt under tiden 1.6.2020-30.9.2021. Som projektägare fungerar Petsmo Ungdomsförening rf, som tillsatt en särskild arbetsgrupp för projektet. I talkoarbetet har över 50 frivilliga Petsmobor varit engagerade och antalet talkotimmar som genomförts är omkring 2 000 h.

Huvudfinansiärer är Aktion Österbotten genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Petsmo UF, Kulturösterbotten, Korsholms kommun och Aktiastiftelsen. Även Petsmo Samfälligheter rf samt ett stort antal lokala företagare och bybor har fungerat som sponsorer.
Projektets totala budget, där även talkoarbetet ingår, uppgår till drygt 80 000 euro varav hälften är materialkostnader.

Ledens totala sträckning är 12,5 km och kan delas upp i Södra och Norra Rundan. Väljer du att gå hela leden passerar du alla fyra rastplatser och de natursköna insjöarna Särkiträsk, Rudträsk och Kvarnträsk samt myren Källmossen, under vars mossa man uppmätt ett djup på över sju meter. Även djupet i alla tre träsk är imponerande.

Leden har väckt mycket positiv uppmärksamhet och användes redan flitigt innan den var klar. Vi rekommenderar speciellt sträckningen längs Rudträsk, avstickaren till den historiskt spännande platsen Björnberget samt den 600 meter långa och spångade sträckan över Källmossen.

Tagga gärna leden i dina bilder från den på sociala medier och kom ihåg att det lönar sig att ta med egen ved, då vi inte alltid kan garantera att alla vedförråd är påfyllda. Självklart lämnar man enbart sina fotspår efter sig på leden – och gärna en anteckning i någon av våra gästböcker!

Petsmo UF och arbetsgruppen tackar alla markägare som möjliggjort projektet och önskar er en fin vandring!

Inför vandringen

Notera att jakt pågår på området under tiden 20.8-28.2 och att du som har hund med dig bör hålla hunden kopplad under hela året. Det är förbjudet att köra moped, cross och fyrhjuling på leden och även att rida.

Allt skräp tar man med sig hem och då det råder varning för skogs- eller gräsbrand enligt Meterologiska Institutet är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar alltid för säkerheten!

DU FÅR

  • Röra dig till fots, på cykel eller på skidor
  • Plocka bär och svamp, meta och pilkfiska
  • Göra upp eld på MARKERADE eldplatser, om inte fara för skogsbrand råder på området
  • Slå läger på markerade rastplatser

DU FÅR INTE

  • Låta sällskapsdjur gå lösa
  • Lämna kvar skräp på rastplatser eller längs leden
  • Köra med motorfordon längs leden
  • Fånga, skada och döda djur eller förstöra deras bon
  • Skada konstruktioner längs leden
  • Ta eller skada mark- eller berggrund

För rörelsehindrade

En av våra rastplatser, Rudträsk, är anpassad för att även rörelsehindrade och rullstolsbundna ska kunna njuta av naturen här och grilla, även om man i övrigt inte kan vandra längs leden. Till Rudträsk kan man med tillstånd komma med bil eller invataxi. Ta kontakt så ser vi till att vägbommen och infarten är öppen enligt överenskommen tidpunkt.