Mer om vandringsleden

Petsmo Vandringsled har byggts och färdigställts i form av ett Leader-finansierat projekt under tiden 1.6.2020-30.9.2021. Som projektägare fungerar Petsmo Ungdomsförening rf, som tillsatt en särskild arbetsgrupp för projektet. I talkoarbetet har över 50 frivilliga Petsmobor varit engagerade och antalet talkotimmar som genomförts är omkring 2 000 h.

Huvudfinansiärer är Aktion Österbotten genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Petsmo UF, Kulturösterbotten, Korsholms kommun och Aktiastiftelsen. Även Petsmo Samfälligheter rf samt ett stort antal lokala företagare och bybor har fungerat som sponsorer.
Projektets totala budget, där även talkoarbetet ingår, uppgår till drygt 80 000 euro varav hälften är materialkostnader.

Ledens totala sträckning är 12,5 km och kan delas upp i Södra och Norra Rundan. Väljer du att gå hela leden passerar du alla fyra rastplatser och de natursköna insjöarna Särkiträsk, Rudträsk och Kvarnträsk samt myren Källmossen, under vars mossa man uppmätt ett djup på över sju meter. Även djupet i alla tre träsk är imponerande.

Leden har väckt mycket positiv uppmärksamhet och användes redan flitigt innan den var klar. Vi rekommenderar speciellt sträckningen längs Rudträsk, avstickaren till den historiskt spännande platsen Björnberget samt den 600 meter långa och spångade sträckan över Källmossen.

Tagga gärna leden i dina bilder från den på sociala medier och kom ihåg att det lönar sig att ta med egen ved, då vi inte alltid kan garantera att alla vedförråd är påfyllda. Självklart lämnar man enbart sina fotspår efter sig på leden – och gärna en anteckning i någon av våra gästböcker!

Petsmo UF och arbetsgruppen tackar alla markägare som möjliggjort projektet och önskar er en fin vandring!